marken och adobe för Rancho San ADR Castro Adobe Park förvärvades av California State Parks 2002.
adobe byggdes mellan 1848-1849 av Juan Jos Ukrainian Castro. Juan Castro fick ett landbidrag och hans familjs egendom skulle växa till över 250 000 hektar. Den två våningar adobe var det centrala huvudkontoret för Castro-familjen.
familjen Castro ägde adobe fram till 1877. Adobe underhålls av framtida ägare. Adobes historiska betydelse noterades genom att lägga till den i National Register of Historic Places listings den 12 December 1976. Det är också California State Historical landmark # 998. Det har ingen plack ännu för att visa detta.
adobe skadades allvarligt av jordbävningen 1986. 2007 arbetade vänner från California State Parks volontärer och California Conservation corps med att återställa adobe.
det finns inga planer på att göra parken tillgänglig för allmänheten. Webbplatsen kan endast nås med en körfält, och adobe är inhägnad. Webbplatsen är kopplad med larm för att avskräcka besökare. Detta var en gång den minsta statsparken i Santa Cruz County. Det har expanderat det genom åren, och det har blivit större än den ursprungliga 1 tunnland.

Relaterade Länkar

  • Parker och öppna ytor
  • Kaliforniens historiska landmärken
  • National Registry of Historic Places in Santa Cruz
  • samhällsorganisationer
  • Corralitos
  • Parkinformation
  • bild av Juanita Castro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.