behovet for INSTITUSJONELLE langtidspleie (LTC) tjenester, inkludert sykehjem (NHs), øker i Fastlands-Kina delvis på grunn av den aldrende befolkningen og endrede familiestrukturer. Ved utvikling AV NH-treningsprogrammer er det nødvendig med en gjennomgang for å syntetisere kunnskap om ansatte og bosatt egenskaper, og omsorg gitt I NHs. Denne systematiske oversikten tar sikte på å beskrive, i Kinesisk NHs, 1) NH-personalets egenskaper og omsorgen de gir, 2) beboernes egenskaper og omsorgsbehov, og 3) familiemedlemmers rolle. De 45 artiklene som er inkludert i denne gjennomgangen dekket både urbane og rurale områder I Fastlands-Kina. Vi fant at ansatte I Kinesisk NHs var eldre og hadde lavere utdanningsnivå i forhold til de i vestlige land. De fleste direkte omsorgspersoner i urbane områder var trekkarbeidere fra landsbygda. Kinesiske NHs hadde få kvalifikasjonsstandarder for personalforberedelse for sine roller i NHs. Også funksjonelle nivåer av innbyggere i Kinesisk NHs var høyere sammenlignet MED NH-innbyggere i vestlige land. I tillegg spilte familiemedlemmer viktige roller i omsorgen FOR NH-beboere. Disse funnene tyder på et behov for personalutviklingsprogrammer som skreddersyr for lavere utdannede NH-ansatte og omsorgsbehov for beboere med svært varierende nivåer i funksjon fra uavhengig til sengeliggende I Fastlands-Kina. Funnene tyder også på at ansatte kvalifikasjonsstandarder krever kritisk politikkutvikling for å forbedre Kapasiteten Til Kinesisk NHs for å gi kompetent og trygg omsorg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.