ammattipätevyyden täydennyskoulutus

arkkitehdit

1. Kun uusitaan lisenssin vuonna 2022 (lisenssiaika 8/1/2022 kautta 7/31/2023) sinun on todistettava, että olet ansainnut vähintään kaksitoista (12) täydennyskoulutustuntia (C. E. H. s) uudistaa lisenssin.

2. Toimitusjohtajavaatimusten on täytyttävä uudistamista edeltävänä kalenterivuonna, sinulla on 31. joulukuuta 2021 asti aikaa suorittaa ensimmäinen yt-kierros

3. C. E. H. on oltava sertifioitu American Institute of Architects, N. C. A. R. B., tai Connecticut Office of Data and Education Management.

NCARB WEBSITE

OFFICE OF EDUCATION AND DATA MANAGEMENT (OEDM)

4. Yt: t on kuuluttava ohjesäännöissä kuvattuun Terveys -, Turvallisuus-ja hyvinvointialojen luokkaan.

asetus-ARKKITEHTILUPA

>> Siirry Ennakkolisenssikoulutukseen <<

huomautus: Governor Ned Lamont ’s Executive Order 9M, regarding virtual continuing education for electricians and plumbers (See also: Guidance from Department of Consumer Protection)

NOTICE: Governor Ned Lamont’ s Executive Order 7EEE, regarding virtual continuing education for electricians and plumbers (See also: Guidance from Department of Consumer Protection)

NOTICE: Governor Ned Lamont ’ s Executive Order 7GGG regarding the extension of time to complete continuing education requirements for certain trades

NOTICE: Yhteenveto muutoksista 2020 electrical continued education requirements/license renewals because of COVID 19

sähkö

Connecticutin yleisen perussäännön pykälä 20-334d edellyttää, että kaikentyyppisten sähköalan toimiluvan haltijoiden on hankittava täydennyskoulutustunteja, jotta he voivat uusia toimilupansa.

Palveluntarjoajille:

 • rajoittamatonta sähköistä toimilupaa hakeva koululaitos uusintavuodeksi 2020
 • rajoitettua sähköistä toimilupaa hakeva koululaitos uusintavuodeksi 2020
 • koulujen tarjoajien rajoitettuja sähkölupia koskeva hakemus uusintavuodeksi 2021
 • koulujen tarjoajia koskeva rajoittamattomia sähkölupia koskeva hakemus uusintavuodeksi 2021

luvanhaltijoille:

 • luettelo hyväksytyistä sähköalan täydennyskoulutuksen järjestäjistä uusintavuodeksi 2020
 • luettelo hyväksytyistä sähköalan täydennyskoulutuksen järjestäjistä uusintavuodeksi 2021

kotitarkastaja

Kotieläintarkastajien on suoritettava kursseja, jotka koostuvat vähintään kahdestakymmenestä täydennyskoulutustunnista kunkin kaksivuotisen täydennyskoulutuskauden aikana ajokortin uusimisjakson yhteydessä. Jokaiselta kaksivuotiselta jatkokoulutuskaudelta edellytetään seuraavaa kurssia: Yksi kurssi sisältää vähintään kolme oppituntia nykyisestä kotitarkastuslainsäädännöstä, lupalainsäädännöstä ja määräyksistä.

 • tarkastaa hyväksytyn Kotitarkastajakoulun rekisteriotteen tai hankkia työvuorolistan.
 • siirry suoraan lisenssin varmistussivustolle: https://www.elicense.ct.gov
 • Etsi tyyppejä HCE. Home Inspector continuing education approved schools, HPL for Home Inspector pre-licensure education approved schools
 • Application for schools having to provide continuing education to Home Inspectors
 • Home Inspector School Provider List for Pre-Licensing and Continuing Education

 • Home Inspector luvanhaltijoiden Täydennyskoulutusta koskeva uusi politiikka

maisema-arkkitehdit

1. Kunkin maisema-arkkitehdin on täytettävä kohdassa 20-368-15a esitetyt täydennyskoulutusvaatimukset. Asetuksen täydennyskoulutus maisema-arkkitehdeille.

2. Jokaisen tasalukuisen vuoden heinäkuun 31. päivänä tai ennen sitä kunkin maisema-arkkitehdin on liitettävä lupakirjan uusimista koskevaan hakemukseen todistus, joka on allekirjoitettu väärän ilmoituksen uhalla ja jossa todetaan, että maisema-arkkitehti on osallistunut vähintään kaksikymmentäneljä (24) täydennyskoulutustoiminnan yhteystuntia. Todistuksessa on mainittava kurssin nimi, kurssin tarjoaja ja kurssin suorituspäivä. Vähintään kuusi (6) lähiopetustuntia joka toinen vuosi suoritettavasta täydennyskoulutusvaatimuksesta on ansaittava osallistumalla täydennyskoulutusohjelman live-esitykseen. Yhteistunniksi määritellään vähintään viisikymmentä (50) minuuttia opetusta tai vastaavaa. Kollegiaalinen lukukausihyvitys vastaa neljäkymmentäviisi (45) yhteystuntia.

KS. kohta 20-368-15a.maisema-arkkitehtien täydennyskoulutus.

maisema-arkkitehtien on pidettävä kirjaa Täydennyskoulutuksensa yhteystunneista 7 vuoden ajan. Kuluttajansuojaministeriö suorittaa satunnaisia auditointeja, jotka edellyttävät toimiluvan saaneiden maisema-arkkitehtien esittävän todisteen täydennyskoulutuksen suorittamisesta.

rekisteröity sisustussuunnittelija

rekisteröityjen sisustussuunnittelijoiden on suoritettava vähintään neljä tuntia täydennyskoulutusta kolmen vuoden välein. Tällainen kolmen vuoden määräaika alkaa hakijan rekisteröintitodistuksen ensimmäisestä uusimispäivästä 1 päivänä lokakuuta 2015 tai sen jälkeen. Täydennyskoulutuksen on oltava valtion rakennuslain ja Paloturvallisuuslain soveltamiseen liittyvillä aloilla.

nykyinen CE-sykli: 1. tammikuuta 2019 joulukuuhun 31, 2021

Seuraava CE-sykli: 1. tammikuuta 2022 joulukuuhun 31, 2024

LVI-rajoittamaton LISENSSITYYPIT

tärkeää: Connecticutin yleisen perussäännön pykälä 20-334d edellyttää, että LVI-luvanhaltijat, lukuun ottamatta P-6-ja P-7-lisenssityyppejä, hankkivat täydennyskoulutustunteja uusiakseen lisenssinsä. Käytä hyväksyttyjen täydennyskoulutuksen tarjoajien luetteloita ja varaa luokkasi sijainti mahdollisimman pian.

P-8 -, P-9 -, PP-1-ja PP-2-lisenssityyppien osalta:

Täydennyskoulutusta ei tällä hetkellä ole saatavilla, joten nämä lisenssinhaltijat eivät ole velvollisia hankkimaan täydennyskoulutushyvityksiä.

rajoittamaton LVI urakoitsijat (P-1)

todistus uusimisen yhteydessä vaaditusta täydennyskoulutuksesta parillisina vuosina

UNLIMITED PLUMBING JOURNEYPERSONS (P-2)

todistus uusintahetkellä vaaditusta täydennyskoulutuksesta parittomina vuosina

lisenssinsaajat:

 • luettelo hyväksytyistä täydennyskoulutuksen järjestäjistä rajoittamattomille Lupatyypeille kaudelle 2020-2021

tarjoajille:

 • täydennyskoulutuksen tarjoajapaketti rajoittamattomille Lupatyypeille kaudelle 2020-2021

LVI – rajoitetut LUPATYYPIT

rajoitetut LVI-urakoitsijat (J-1, J-3)

todistus uusimisen yhteydessä vaadittavasta täydennyskoulutuksesta parillisina vuosina

rajoitettu LVI-harjoittelija (J-2, J-4)

todistus uusintahetkellä vaaditusta täydennyskoulutuksesta parittomina vuosina

luvanhaltijoille:

 • list of continuing education providers for Limited License Types for the 2020-2021 cycle
 • Continuing provider application for Limited License Types for the 2020-2021 cycle

Specific content area as available for limited license types holders. Esimerkiksi kasteluala tarjoaisi nurmikon kasteluun liittyviä kursseja, kun taas kaivonpumpun ja vedenlämmityksen tarjoajat tarjoaisivat kyseiselle ammattialueelle ominaisia kursseja, joissa viitataan asianmukaisiin sääntöihin, standardeihin ja käytäntöihin, jotka vaikuttavat rajoitettuihin luvanhaltijoihin.

uimahallin rakentajat (SPB)

todistus vuosittain vaadittavasta täydennyskoulutuksesta, joka käsittää vähintään kolme (3) tuntia teknistä opetusta ja yhden (1) tunnin liike-ja oikeustieteitä.

Huom.: SPB-lisenssin haltijoiden on myös otettava erillinen luokka, jos heillä on SP-1 tai Sp-2 huolto-ja korjausoikeus.

 • Swimming Pool Builder License Type (SPB) Provider Application 2021 cycle
 • Uima-allas Builder License Type (SPB) hyväksytty Tarjoajaluettelo 2020 sykli

uimahallin ja kylpylän huolto ja korjaus (SP-1, SP-2)

SP-1 – todistus kahden vuoden välein vaadittavasta täydennyskoulutuksesta, joka kestää vähintään kolme tuntia, uusimisen yhteydessä parillisina vuosina.
Sp-2-todistus kahden vuoden välein vaadittavasta täydennyskoulutuksesta, joka kestää vähintään kolme tuntia, uusintahetkellä parittomina vuosina.

Huomautus: SP-1-ja Sp-2-lisenssinhaltijoiden on otettava erillinen lisäluokka, jos heillä on SPB-lisenssi

Pool-ja Spa-Lisenssityypit SP-1 ja Sp-2-Tarjoajahakemus Täydennyskoulutuskaudelle 2020-2021

Pool-ja Spa-Lisenssityypit SP-1 ja Sp-2 hyväksytty Tarjoajaluettelo 2020-2021 sykli

tiedot SPB: lle, SP1: lle, SP2: n tarjoajille:

 • täydennyskoulutuksen järjestäjien on hankittava opetussuunnitelman hyväksyntä osastolta ennen jokaisen täydennyskoulutuskurssin tarjoamista opintopistettä vastaan.
 • Connecticutin Kuluttajansuojaministeriö on hyväksynyt yllä olevan täydennyskoulutuksen tarjoajien luettelon tarjoamaan SPA-ja ALLASKURSSEJA. Se on laitoksen vastuulla ilmoittaa opiskelijoille, mitkä erityiset kurssit on hyväksytty täydennyskoulutukseen luotto lisenssinhaltijan uusiminen Department of Consumer Protection.
 • jos koulusi tai oppilaitoksesi on tällä listalla, mutta ei enää osallistu tähän ohjelmaan, ilmoita siitä meille välittömästi ottamalla yhteyttä Kuluttajansuojaministeriöön (Department of Consumer Protection, Attention: Occupational Unit, 450 Columbus Blvd)., Suite 901, Hartford, CT 06103 tai email [email protected] .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.