Saiontz & Kirk, pa undersöker inte längre potentiellt produktansvar med användning av Chantix. Denna sida tillhandahålls endast i informationssyfte.

biverkningar av Chantix har kopplats till en potentiell ökad risk för självmord eller och ett antal allvarliga och livshotande skador. Tusentals rättegångar förföljdes av individer i hela USA, med nästan alla fall som avgjordes 2013.

enligt påståenden som tagits upp i klagomålen misslyckades Pfizer att varna användarna tillräckligt före juli 2009 om den ökade risken för självmord, ovanligt aggressivt beteende och andra potentiella hälsorisker som kan orsakas när medicinen används av individer som vill förbättra sin hälsa genom att sluta röka.

Chantix-advokaterna på Saiontz & Kirk, Pa tidigare förföljde potentiella produktansvar för personer som drabbats av en allvarlig fysisk skada eller död som kan relateras till användningen av Chantix, inklusive fall för individer som:

  • begått eller självmordsförsök på Chantix
  • lidit allvarlig fysisk skada till följd av plötsligt onormalt beteende
  • utvecklat Stevens Johnsons syndrom eller toxisk Epidermal nekrolys på grund av Chantix
  • lidit allvarlig fysisk skada eller dödsfall från en olycka eller Fall orsakad av anfall, black-outs, synstörningar eller andra plötsliga problem

potentiella Chantix-fall accepteras inte längre av saiontz & Kirk, P. A.

CHANTIX problem

Chantix (vareniklintartrat) säljs av Pfizer som ett läkemedel för att sluta röka för att lindra biverkningarna av nikotinabstinens och hjälpa människor att sluta röka permanent. Det godkändes av FDA i maj 2006, och det blev snabbt ett populärt läkemedel bland individer som försöker förbättra sin övergripande hälsa genom att sparka deras nikotintillskott.

även om tillverkaren introducerade medicinen med hopp om att det skulle bli ett blockbuster receptbelagt läkemedel, började Chantix-problem dyka upp i en alarmerande takt. Under åren efter att det först godkändes blev Chantix ett av de läkemedel som mest associerades med allvarliga biverkningar enligt FDA: s Biverkningsrapporteringssystem.

den aktiva ingrediensen i Chatix verkar på hjärnan, vilket har lett till ett antal problem och psykologiska biverkningar, som tillverkaren ursprungligen misslyckades med att undersöka eller varna tillräckligt.

under 2009 krävde FDA att Pfizer skulle lägga till starkare information till varningsetiketten om en eventuell ökad risk för självmord, självmordstankar och onormalt beteende från Chantix. Men stämningar granskades också vid olika tidpunkter för ett antal andra Chantix-problem som har orsakat allvarlig skada eller dödsfall för ett antal användare.

i juni 2011 krävde FDA nya varningar om ökad risk för hjärtattacker och andra hjärtproblem med Chantix. Även om Pfizer hade tillgång till information som kan ha visat denna risk tidigare, misslyckades de med att undersöka medicinen på ett adekvat sätt eller varna konsumenter och det medicinska samfundet.

Chantix Grupptalan stämningar

enskilda fall och potentiella Chantix Grupptalan kostymer eftersträvas som ett resultat av Pfizers underlåtenhet att korrekt varna konsumenterna och undersöka problem i samband med deras medicinering. Pfizers handlingar tycktes indikera att företaget främst var inriktat på att skydda de potentiella vinsterna, även på bekostnad av konsumenternas hälsa som försöker sluta röka för att förlänga sina liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.