Skriften måste först vara vår guide när man utvärderar en ung mans önskan om pastoral tjänst (1 Tim. 3:1-7; Titus 1:5-9; 1 Husdjur. 5:1–4). Denna ritning måste sedan utvärderas av den unga människans önskan om arbetet (intern kallelse) och sedan av pastorer och församling i hans lokala kyrka (extern kallelse). Även om dessa Skriftens egenskaper är till hjälp, är de inte uttömmande.

så här är 10 andra egenskaper Jag letar efter som jag tycker inte nödvändigtvis handlar brytare, men ändå mycket viktigt för pastoral tjänst och faller inom ramen för andens frukt i en kristen liv:

  • en djup kärlek och börda för människor och själar
  • en tydlig, personlig kärlek till Jesus
  • en värme i personlighet som människor svarar väl
  • en unik förmåga att förstå och förklara Guds Ord
  • en förmåga att känslomässigt engagera människor både offentliga och privata
  • en tydlig, personlig kärlek till Jesus communicator
  • en autentisk, ärlig medvetenhet om sitt hjärta och personliga förkrosselse
  • en ödmjuk lärbar Ande
  • en tydlig besittning av visdom och urskiljning i livet och kampar
  • en stark förmåga att empati till en skada personen

pastorer, leta efter dessa i framtiden pastorer i din kyrka och överväga din egen karaktär i ljuset av dessa egenskaper.

Brian Croft är Senior Pastor i Auburndale Baptist Church. För att ta reda på mer, besök praktisk Shepherding.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.